Stacks Image 257

Malin entreprenören

Malin Ohlson startade Enigheten Personlig assistans AB år 2005 med tre anställda och företaget har sedan dess utvecklats snabbt. I det hårda klimatet som ofta råder i assistansbolag saknade hon tjänster för brukare med en mjukare varmare framtoning.
Företaget har idag (2019) drygt 140 personliga assistenter anställda och på kontoret arbetar fyra personer.
Enigheten jobbar för en nära och familjär kontakt och ger personligt stöd till både dig som brukare och till dig som assistent. Trygghet är viktigt för dig som brukare och det betyder bland annat att samarbetet är varaktigt mellan alla parter.
Vi åker ofta och gärna på hembesök och då vi inte är tillgängliga på kontoret finns en jourtelefon där vi alltid kan nås.

Vi jobbar för att hålla nere de administrativa kostnaderna, för att lägga en så hög lönenivå som möjligt för assistenterna.
De personliga assistenterna är våra stjärnor och värderas högt hos. Därför eftersträvar vi hela tiden att höja statusen på yrket - personlig assistent.

Vi har stor erfarenhet av assistans till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder.
Assistansen utförs i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.
Enigheten ansvarar för rekrytering, utbildning och handledning till personal.
Kontoret är baserat i Dalarna med brukare från Sundsvall i norr ner till Stockholm.

Malin utnämndes i november 2013 i EY:s stora entreprenörtävling -
Entreprenuer of the Year till Årets Kvinnliga Stjärnskott, Svealand.


Hon tilldelas priset för att hon med varmt hjärta och en skarp hjärna utvecklat en exklusiv servicenivå och i en bransch med stora konkurrenter uppnått mycket god tillväxt och lönsamhet
Juryns motivering

Enigheten arbetar ständigt för att ge våra brukare möjlighet till gemensamma sociala aktiviteter.
Tillsammans har vi planerat och genomfört aktiviteter som biokvällar, middagar, besök vid idrottsevenemang, bowlingkvällar samt både kortare och längre resor.

Vi har genom åren genomfört resor till Sälen, Rhodos samt orterna Alcudia, Cala d' Or och Cala Bona på Mallorca
Varje resmål är givetvis en utmaning för alla inblandade men vi rekognoserar varje resmål väl innan avresa för att säkerställa att resan blir en fantastisk upplevelse som motsvarar allas förväntningar.

För att kunna finansiera aktiviteter och resor, hjälper vi på Enigheten gärna till att söka lämpliga fonder.


Stacks Image 272

Dialog/Samarbete
D = Delaktighet
I = Inflytande
A = Ansvar
L = Lyhördhet
O = Omtanke
G = Glädje/ humor
Respekt/Gemenskap
R = Respektfullt bemötande
E = Empati
S = Självbestämmande
P = Professionell
E = Engagemang
K = Kvalitet
T = Trygghet
Vilja/Utveckling
V = Vi vill
I = Intresserad
L = Lärande
J = Jämställdhet
A = AnsvarVärdegrund