Vem kan få assistans?

LSS är en rättighetslag och där ingår bl.a personlig assistans.

För att få assistansersättning beviljad av Försäkringskassan krävs att hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka.

Beroende på dina behov görs en utredning av kommunen och/eller Försäkringskassan. Du får träffa en handläggare för att utreda hur hjälpbehovet ser ut.

Som grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra och annan hjälp som kräver ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har funderingar!