Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Enigheten Personligassistans AB
556717-5178
Häradsvägen 22
784 34 Borlänge
0243 – 22 96 22
info@enigheten.se

POLICY UPPDATERAD 2022-12-15

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
Enigheten Personligassistans AB, org nr 556717-5178, Häradsvägen 22, 784 34 Borlänge
, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar oss. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation som emailadress och namn.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Nej. Denna webbsida använder cookies för att spåra besökares beteenden via bland annat Google Analytics, men utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor på webbsidan utan några begränsningar i funktionalitet.

Om du vill besöka webbplatsen men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge.

Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?
Vi använder cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka sidor samma besökare tittar på för att kunna anpassa webbplatsens utseende och funktion efter våra besökares beteenden.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook och YouTube som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen.

Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är.

Personuppgiftsansvarig
Enigheten Personligassistans AB
556717-5178
Häradsvägen 22
784 34 Borlänge
Telefon: 0243 – 22 96 22
Email: info@enigheten.se

Denna integritetspolicy uppdaterades: 2022-12-15